top of page
Akiiki-Kara-Tunga-Karamoja-Tours-Travel-Safari-9.jpg

Onze droom ...

Hoe zou de wereld er uitzien als we allen zouden leven vanuit onze essentie, vanuit wie we écht zijn en wat we in deze wereld neer te zetten hebben?

Akiiki wil mensen met dat verlangen bagage geven, tools aanreiken en begeleiden om bij zichtzelf én anderen deze shift teweeg te brengen.

Stap voor stap naar een verbonden samenleving ...

... van Afrika tot in Europa!

Samen leren, samen leven, samen werken. Het leven in de 21e eeuw daagt ons uit om onszelf te ontwikkelen in de wereld van nu en gericht op de toekomst.

Vanuit die vaststelling ontstond het idee om het radicaal anders aan te pakken: leren is je eigen reis in leven en werk ontdekken en eigenaarschap nemen over je leerproces. Ondersteunen betekent dan de ruimte houden om iemands hoogste toekomstpotentieel te activeren.

Akiiki zorgt voor een uitnodigende omgeving, beproefde technieken zoals verbindende communicatie, en vooral inspirerende mensen en hun verhalen.

Eigenwijze 'hipo's' gezocht ... en gevonden!

Transitie-experten zijn het erover eens: we hebben de komende jaren verbinders nodig tussen het oude en het nieuwe. Verbinders die mensen, ideeën en systemen verbinden zodat er een nieuw netwerk kan ontstaan.

Het nieuwe leiderschap is niet meer gebaseerd op 'ego'. We hoeven ons niet langer boven anderen te plaatsen op de piramide om ons doel te bereiken. Nieuw leiderschap werkt vanuit verbinding en is gebaseerd op authenticiteit. Verbinders zijn zich hiervan bewust en weten hoe het samen kan. Van egoïsme naar ecosysteem dus.

Akiiki wil een opleiding tot verbinder aanbieden en organiseerde hiervoor in een eerste fase basisopleidingen verbindende communicatie voor groepen van geïnteresseerden.

Binnen deze groepen werden mensen opgemerkt die opvallen door hun enthousiasme én het verlangen om deze methode over te brengen naar anderen. Zij worden als ‘high-potentials’ of zogenaamde ‘hipo's’ uitgenodigd om samen een doorgedreven jaarprogramma te volgen om uit te groeien tot verbinders, leiders in verbinding.

Verbindende communicatie (VC), ook Geweldloze communicatie (GC) of Nonviolent Communication (NVC),  is een wijze van communiceren ontwikkeld door Marshall Rosenberg die empathie als rode draad ziet om in verbinding met elkaar en jezelf te komen en te zijn. Rosenberg werd onder andere geïnspireerd door Carl Rogers en Manfred Max-Neef, en door vredesdenkers als Mahatma Gandhi en Martin Luther King.

Verbindende communicatie is een krachtige, effectieve en respectvolle manier om te communiceren, gebaseerd op gelijkwaardigheid en empathie. Met deze basisopleiding kunnen mensen aan de slag om in hun eigen leven stappen te zetten naar meer bewustzijn en authenticiteit.

'Hipo's' worden verbinders

Het komende jaar krijgen de hipo's hun training en groeien ze als verbinders maar ook en vooral als mens. Pas als er, naast de fysieke en mentale kant van de dingen, ook emotioneel en spiritueel evenwicht ontstaat, ervaren ze ‘heelheid’ en kunnen ze gaan voelen dat ze ook deel uitmaken van een groter verhaal.

 

Het Akiiki-team faciliteert dit uitdagend proces vanuit 3 principes: experimenteren, delen en co-creëren. Het competentiekader waarrond gewerkt wordt, heet  'Inner Development Goals': innerlijke ontwikkelingsdoelen. Ze zijn dé voorwaarde om de algemeen aanvaarde 'Sustainable Development Goals' (Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN) snel en effectief te behalen.

Tijdens de opleiding ontdekken de hipo's obstakels in zichzelf en leren die stap voor stap te overwinnen, gesteund door het Akiiki-team en de andere hipo's. Ze leren gaandeweg om zelf basisopleidingen te verzorgen, en ronden hun jaartraject af met een persoonlijk eindwerk.

Het mooie is dat dit traject ontstaat in Oeganda én doorloopt in Vlaanderen. Ook hier in Vlaanderen is de nood aan deze inzichten en vaardigheden bijzonder groot, niet in het minst bij onze jongeren, die erg te lijden hadden onder de coronaperiode. Via samenwerkingen met andere organisaties, gaat Akiiki, vanuit de ervaringen en expertise in Oeganda, ook in Vlaanderen aan de slag!

 

Oeganda kent de 4e jongste bevolking ter wereld en leeft onder een collectief trauma van maatschappelijk en familiaal geweld. De helft van de bevolking moet het stellen met minder dan 2$ per dag, hoewel bijvoorbeeld brandstof er even duur is als in België. Maar ook in Vlaanderen zijn jongeren op zoek naar zingeving, en lijden angst voor de toekomst en teleurstelling tot passiviteit, ontkoppeling of zelfs trauma.

Het project wil zich specifiek richten op kwetsbare mensen, die - ongeacht hun achtergrond - de kracht in zich hebben om impact teweeg te brengen.  

 

Kwetsbaarheid betekent dat je (nog) niet in staat bent om zelf, autonoom, te weerstaan aan de effecten van een vijandige omgeving. Je bent dus weinig beschermd tegen beschadiging. Dit is herkenbaar voor veel jongeren, zowel in Oeganda als in Vlaanderen, en komt voor in alle geledingen van de samenleving. Het trauma houdt ons ver weg van onze essentie en authenticiteit waardoor we dreigen vast te lopen in compenserend vluchtgedrag.

_DSC7636.JPG

Vlaanderen en Oeganda

Akiiki cultiveert niet enkel verschillende manieren van weten - nieuwsgierigheid (open geest), mededogen (open hart) en moed (open wil) - maar naast het feit dat de innerlijke plek van leren verschuift, verschuift ook de uiterlijke plek van leren van het klaslokaal naar de echte wereld.

Opdat deze hipo's kunnen ervaren wat het betekent om verschillend te zijn 'bovengronds' maar te leven vanuit dezelfde universele waarden 'ondergronds', wordt vooropgesteld om een uitwisseling van de hipo's van Vlaanderen in Oeganda mogelijk te maken!

Akiiki creëert tijdens deze reis inspirerende ontmoetingen en diepgaande luisterpraktijken die zowel de Vlaamse als de Oegandese hipo’s in staat stellen diepere bronnen van kennis te verkennen.

De hipo’s worden ambassadeurs van een nieuw narratief: zorgzaamheid, samenheid en gedeelde verantwoordelijkheid worden hun nieuwe waardenkader voor de toekomst.

20220719_172315.jpg

Dromen van verbindingsplekken

Elke hipo is als een druppel die in een meer valt en uitdeint. Er zullen dus steeds meer mensen een opleiding verbindende communicatie volgen en meer en meer hipo's zullen opstaan en nood hebben aan vorming.  De nood groeit om zowel in Oeganda als in Vlaanderen (een) plek(ken) te hebben waar de innerlijke weg ook uiterlijk zichtbaar en tastbaar is.

Het zijn plekken waar mensen van verschillende leeftijden en achtergronden elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren, samen projecten kunnen opzetten, of gewoon tot rust kunnen komen. Plekken ook waar ideeën, methoden en systemen kunnen ontstaan en getest worden.

Via begeleid ondernemerschap zal er met de lokale gemeenschap worden gestart met het uittekenen van "plekken van verbinding" waar verbindende en professionele opleidingen gegeven worden, waar verantwoord en leidend burgerschap concreet gemaakt wordt en van waaruit duurzame bedrijven en initiatieven ontstaan en in versterkende interactie met elkaar gaan. Ook in Vlaanderen werken diverse organisaties aan zo'n plekken van verbinding. Akiiki gaat nauw met deze organisaties samenwerken om het boeiende verhaal uit Oeganda door te geven. En natuurlijk zullen de Vlaamse hipo's daarin een sleutelrol spelen!

Een sociaal experiment met een begin, maar zonder einde!

Volgens de populaire interpretaties hebben mensen met nijlpaard energie het aangeboren vermogen om te weten wat er onder de oppervlakte van elke situatie ligt. Ze zouden de waarheid zien en spreken, en een sterke intuïtie hebben. Deze mensen zijn praktisch, evenwichtig maar hebben ook een verbinding met de spirituele wereld. Ze zijn ook zeer creatief.

bottom of page