Re-write your own story.

Leave behind what doesn’t serve you

and live a life from a new perspective.

Akiiki vzw

Akiiki is een project van mensen voor mensen, over alle verschillen heen. Verbindende Communicatie speelt er de hoofdrol in. Door mee verbindend te reizen in Oeganda kom je niet alleen dichter bij jezelf, je draagt ook bij aan de kracht van verbinding in het land zelf.

 

De middelen van de vzw zetten we namelijk in om mensen uit verschillende gemeenschappen in Oeganda in verbinding te brengen met elkaar. Door training en procesbegeleiding ter plaatse zorgt Akiiki voor een transformatie in een regio die getekend is door geweld en conflict.

 

Akiiki creëert onderlinge betrokkenheid in alle richtingen, zowel bij de mensen ter plekke als bij de reizigers. De verbinding van hart tot hart en van mens tot mens schept vertrouwen en brengt mensen in contact met hun ware behoeften. Dit maakt oprechte empathie mogelijk, zelfs als de verschillen oorspronkelijk niet te overbruggen leken. Het eerste project dat Akiiki vzw in de wereld zet is Verbindend Reizen in Oeganda. De organisatie van de reis zelf ligt volledig in handen van onze partner en lokale touroperator Kara-Tunga.


 

Draag zelf je steentje bij

Voel je het al kriebelen om hier zelf deel van uit te maken? Door mee te gaan op onze reis steun je het werk van Akiiki: 10% van onze opbrengst investeren we in het creëren van leerkansen voor de lokale gemeenschappen in Oeganda.

Schrijf je hier snel in voor de volgende reis.

 

Resoneert het verhaal van Akiiki bij jou en wil je meer doen? Je kan dit proces ter plaatse rechtstreeks steunen door een gulle bijdrage aan Akiiki vzw. Alle steun is meer dan welkom! Contacteer ons gerust voor meer informatie over hoe je ons kan sponsoren of ondersteunen.